Ilmakuva Suomen Muuttofirman muutolta, kaksi muuttoajoneuvoa ja muuttomies.

Sairaalamuutto vaatii erityistä vastuuta

Kainuun keskussairaala toteutti siirtymisen keskussairaalan vanhasta rakennuksesta uusiin tiloihin potilaiden ehdoilla. Muutto sujui turvallisesti, kun esivalmistelut tehtiin huolella.

Kajaanin keskustan tuntumassa kohoaa korkealla mäellä vanha sairaalarakennus. Pian paikallinen maamerkki saa kuitenkin väistyä. 10-kerroksinen tornisairaala on tyhjillään ja odottaa purkamista, sillä viimeiset potilaat ja henkilökunta muuttivat viime syksyllä kokonaan uuteen Kainuun keskussairaalaan. Työskentely sujuu nyt nykyaikaisissa tiloissa ja potilaille voidaan taata laadukas hoito. Entinen sairaalarakennus oli tekniikaltaan vanhentunut ja kärsi kosteusvaurioista.

Massiivisen sairaalakompleksin muuttaminen uusiin tiloihin oli isoin projekti, johon Kainuun sote -kuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Jussi Tolonen on hetkeen osallistunut. Hän kertoo, että projekti sujui hyvin, vaikka tavaraa liikkui paljon ja päiviä oli rajallinen määrä käytettäväksi itse muuttotilanteisiin.

– Tämä oli kokoluokaltaan ja aikataulullisesti erittäin haastava projekti. Muutot tapahtuivat tiheällä aikavälillä ja useampia yksiköitä muutti aina saman päivän aikana. Parhaimmillaan ydinpäivinä paikalla oli kahdeksan kuorma-autoa ja muuttoryhmää operoimassa, Tolonen kertoo.

Keskussairaalan muuton toteutti Suomen Muuttofirma Oy. Toloselle yhteistyö oli positiivinen kokemus, koska suunnittelu, käytännön toteutus ja kommunikaatio yrityksen kanssa toimivat erinomaisesti. Huolellisuus, tarkkuus ja ammattimaisuus olivat sairaalamuuttoa tehdessä ensisijaisen tärkeitä, sillä potilaiden siirtyessä uusiin tiloihin myös tarvittavien instrumenttien ja muiden hoitovälineiden oli löydyttävä juuri oikeasta paikasta. Kun ammattimuuttajat olivat asialla, sujui irtaimiston liikuttelu ilman sekaannuksia tai turhia viiveitä. Samalla sairaalan tekninen henkilöstö ja lääkintälaitehuolto saivat tehdä oman vaativan työnsä rauhassa sivummalla.

– Niinä päivinä tapahtui todella paljon, mutta kaikki meni ennakkovalmistelun ja Muuttofirman kanssa tehdyn yhteistyön osalta nappiin. Tärkeintä oli, että hankkeessa oli riittävän hyvin kartoitettu mahdolliset ongelmatekijät. Silloin ei jää asioita muuton keskellä pohdittavaksi, vaan kaikki on ehditty pureskella valmiiksi. Odottamattomilta yllätyksiltä muuttopäivänä vältytään.

Sairaalamuutto vaatii erikoisosaamista

Sairaalamuutossa on aina erikoishaasteensa. Kun sairaalan päivystäviä yksiköitä siirretään, on kartoitettava prioriteettijärjestys: mikä yksikkö liikkuu ennen muita ja minkä yksiköiden on oltava päivystämässä samaan aikaan. Tiettyjä toimintoja ei voi irrottaa eri rakennuksiin toisistaan.

– Sitten on vielä aivan oma haasteensa suunnitella potilaiden siirtyminen. Selvitetään minkälaista hoidollista tukea ja minkälaisia puitteita potilaat tarvitsevat siirtymisen osalta, Tolonen kertoo. Hän kiittää Muuttofirman lisäksi myös sairaalan hoitohenkilökuntaa, joka sitoutui muuttoon täysillä. Kaikki osapuolet pelasivat hyvin yhteen ja suhtautuivat projektiin sen vaatimalla vakavuudella. Näillä avuin saatiin muutto vietyä kunnialla läpi ja Kainuun sairaanhoidon palvelut viimein kaivattuihin uusiin tiloihin.