MUUTTOPALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT

Näissä toimitusehdoissa kuvataan toimittajan ja palvelunkäyttäjän (muutettavan asiakkaan) vastuut ja velvoitteet. Perehdy toimitusehtoihin huolellisesti. Tärkeimmät asiat on tiivistetty lyhyesti alkuun. Tarkemmat toimitusehdot voit ladata tästä.

 

PAKKAAMINEN

Palvelunkäyttäjä vastaa muuton kohteen asianmukaisesta pakkaamisesta ja suojaamisesta, ellei siitä ole kirjallisesti sovittu toisin. Pakkausmuutto on erikseen tilattava muuttopalvelu. Toimittaja ei vastaa muuton kohteelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat asiakkaan pakkaamisesta.

VAKUUTTAMINEN

Varmista riittävä vakuutusturva muuton ajaksi. Omaisuuden riittävä vakuuttamisvelvollisuus on aina palvelunkäyttäjällä. Voimassa oleva kotivakuutus kattaa yleensä myös muuton aikana tapahtuneet vahingot, mutta vakuutusturva ja -ehdot kannattaa varmistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Voit ottaa omasta vakuutusyhtiöstäsi muuton ajaksi myös erillisen kuljetusvakuutuksen. Palvelunkäyttäjän riskiksi näissä jää omavastuuosuus, jonka on sopinut vakuutusyhtiönsä kanssa.

Toimittajalla on voimassa lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset vakuutukset. Kannattaa huomioida, että Suomen Muuttofirman korvausvastuu ja vakuutukset kattavat vain Muuttofirman omalle henkilökunnalle aiheutuneet tapaturmat ja heidän aiheuttamat vahinkotapahtumat, jotka perustuvat tiekuljetussopimuslakiin. Tiekuljetuslainmukainen vastuu on erittäin rajattu ja korvaukset yleensä erittäin pieniä, koska kuljetusyhtiöllä ei ole yleensä mahdollisuutta arvioida erikseen jokaisen tavaran arvoa, eikä riittävää pakkaamista/suojaamista, joka kestäisi kuljetuksen.

VAHINKOTAPAHTUMAT

Suomen Muuttofirman työntekijöiden ja asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahinko/törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden rikkoontumiseen/katoamiseen tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.

Korvausvastuun ulkopuolella ovat kaikki sähköiset ja tietotekniset vahinkotapahtumat, kuten tiedostojen varmistukset, ohjelmien ja tiedostojen tuhoutuminen, laitteiden toimimattomuus, johtojen yms. irrottamisesta/asentamisesta väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.